Građevina i ključne opasnosti od prisutnih plinova

Natrag na Blog

Građevina i ključne opasnosti od prisutnih plinova

Radnici u građevinskoj industriji izloženi su opasnostima od različitih plinova uključujući ugljični monoksid (CO), klor dioksid (ClO2), metan (CH4), kisik (O2), sumporovodik (H2S) i hlapljive organske spojeve (VOC).

Uporabom specifične opreme, transportom i izvođenjem aktivnosti specifičnih za ovu industriju, građevinarstvo najviše pridonosi emisiji toksičnih plinova u atmosferu, što također znači da su građevinski radnici izloženiji većem riziku od udisanja ovih toksičnih komponenti.

Opasnosti od plinova su prisutne u različitim aplikacijama uključujući skladišta građevinskog materijala, skučene prostore, procese zavarivanja, kopanja, čišćenja zemljišta i rušenja. Vrlo je važno osigurati zaštitu radnika u građevinskoj industriji od mnogih opasnosti s kojima se mogu susresti s posebnim fokusom na zaštitu timova od ozljeda ili izlaganja toksičnim i zapaljivim plinovima.

Opasnosti od prisutnih plinova

Ulazak u skučeni prostor

Radnici su izloženiji riziku od opasnih plinova i para kada rade u skučenim prostorima. Oni koji ulaze u te prostore moraju biti zaštićeni od prisutnosti zapaljivih i/ili toksičnih plinova kao što su hlapljivi organski spojevi (ppm VOC), ugljični monoksid (ppm CO) i dušikov dioksid (ppm NO2). Mjerenje koncentracija plinova u prostoriji i sigurnosne provjere su važne za osiguranje radnika prije nego što on uđe u prostor. U skučenim prostorima oprema za detekciju plinova se mora stalno nositi u slučaju okolišnih promjena zbog kojih prostor više nije siguran za rad, na primjer zbog curenja, te je potrebna evakuacija.

Kopanje ​​i podupiranje

Tijekom građevinskih radova, kao što su kopanje i podupiranje, građevinski radnici su u opasnosti od udisanja štetnih plinova koje stvaraju razgradivi materijali prisutni u određenim vrstama tla. Ako se ne otkriju, osim što predstavljaju rizik za građevinske radnike, mogu također prodrijeti kroz dublje slojeve zemlje i pukotine u dovršenu zgradu i ugroziti stanare. Ukopana mjesta također mogu imati smanjenu koncentraciju kisika te sadržavati toksične plinove i kemikalije. U tim slučajevima atmosfersko ispitivanje treba provesti u iskopima koji prelaze četiri stope. Također postoji rizik od oštećenja plinovoda tijekom kopanja što može uzrokovati curenje prirodnog plina i dovesti do smrtnih slučajeva radnika.

Skladištenje građevinskog materijala

Mnogi materijali koji se koriste u građevini mogu ispuštati hlapljive organske spojeve (VOC). Oni mogu biti prisutni u različitim agregatnim stanjima (kruto ili tekuće) i potječu od materijala kao što su ljepila, boje i građevinskih dijelova. Onečišćivači uključuju fenol, acetaldehid i formaldehid. Kada se progutaju, radnicima mogu uzrokovati mučninu, glavobolje, astmu, rak pa čak i smrt. Hlapljivi organski spojevi su posebno opasni kada im se izlaže u skučenim prostorima, zbog rizika od gušenja ili eksplozije.

Zavarivanje i rezanje

Tijekom procesa zavarivanja i rezanja se generiraju plinovi, uključujući ugljični dioksid prilikom razgradnje materijala, ugljični monoksid prilikom razgradnje zaštitnog plina ugljičnog dioksida u postupku elektrolučnog zavarivanja, kao i ozon, dušikovi oksidi, klorovodik i fosgen iz drugih procesa. Pare nastaju kada se metal zagrije iznad točke vrenja, a zatim se njegove pare kondenziraju u fine čestice, poznate kao čvrste čestice. Ove pare predstavljaju opasnost za one koji rade u industriji i ukazuju na važnost pouzdane opreme za detekciju plina za smanjenje njegovoj izloženosti.

Zdravstveni i sigurnosni standardi

Organizacije koje rade u građevinskom sektoru mogu operativno dokazati svoju vjerodostojnost i sigurnost stjecanjem ISO certifikata. ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) certifikacija podijeljena je na više različitih certifikata, od kojih se razlikuju pojedini elementi sigurnosti, učinkovitosti i kvalitete unutar organizacije. Standardi pokrivaju najbolju praksu u području sigurnosti, zdravstvene zaštite, prijevoza, upravljanja okolišem i obitelji.

Iako nisu zakonski uvjet, ISO standardi su naširoko priznati kao oni koji građevinsku industriju čine sigurnijim sektorom uspostavljanjem standarda globalnog dizajna i proizvodnje za gotovo sve procese. Oni ocrtavaju specifikacije za najbolju praksu i sigurnosne zahtjeve unutar građevinske industrije od temelja.

Podijeli ovu objavu

Natrag na Blog