Kemija

U kemijskim postrojenjima se kao nusprodukt kemijskih procesa emitiraju organski i anorganski spojevi niskih točki plamišta i širokih područja eksplozivnosti. Pritom su kemijski procesi izrazito složeni što uključuje rad pri visokim temperaturama i tlakovima uz dodatan povećan rizik od pojave eksplozivnih atmosfera.

Tipične aplikacije:

  • Cjevovodi i ventili
  • Kompresori i spremnici
  • Skladišta kemikalija
  • Visokotlačni ventili
  • Kemijski reaktori
  • Laboratoriji

Tipični plinovi:

  • Zapaljivi: Različiti ugljikovodici uključujući metan, etilen, kerozin, propan
  • Toksični: Sumporovodik, ugljikov monoksid, sumporov dioksid
  • Kisik: Manjak kisika
has been added to your cart.
Plaćanje