Podatkovni centri

Podatkovni centri postali su ozbiljni i vrlo specifični pogoni za procesuiranje, dijeljenje i čuvanje podataka. Pogoni ovog tipa moraju imati izuzetno visoke razine sigurnosti, kako za opremu, pristup i podatke, tako i za zaštitu operativnog osoblja.

Nažalost, projekti podatkovnih centara često zanemare ili previde rizike koji se mogu javiti u pojedinim rizičnim zonama energetskog dijela kao što su sobe za smještaj baterija i agregata. Kao glavni rizici ovdje se javlja eksplozivni vodik koji generiraju VRLA baterijski sustavi, te ugljični monoksid, manjak kisika i zapaljivi plinovi koji se mogu javiti prilikom rada agregata.

Tipične aplikacije:

  • Soba za smještaj baterija (VRLA)
  • Prostor za agregate

Tipični plinovi:

  • Eksplozivni: Vodik
  • Toksični: Ugljični monoksid
  • Zapaljivi: Pare ugljikovodika
  • Kisik: Manjak kisika
has been added to your cart.
Plaćanje