Energetika

Zahtjevi sustava detekcije plinova za sektor energetike se mogu znatno razlikovati u ovisnosti o korištenom gorivu za proizvodnju energije: ugljen, nafta, prirodni plin ili nuklearno gorivo.

Primjerice, transporteri ugljena akumuliraju ugljenu prašinu koja je izrazito zapaljiva, a izgaranjem ugljena nastaju metan i ugljikov monoksid koji se mogu akumulirati u skučenim prostorima u visokim koncentracijama. U energanama se za hlađenje koristi vodik koji je izrazito zapaljiv, a njegovo ispuštanje može oštetiti i strojeve unutar pogona zbog njegova pregrijavanja. Industrijske zgrade i pogoni za grijanje najčešće koriste prirodni plin. Nepotpuno izgaranje ili curenje plina predstavlja opasnost od njegove eksplozije ili stvaranja ugljikova monoksida koji može uzrokovati gubitak ljudskih života, mehanička oštećenja ili nepotrebnu potrošnju goriva.

Tipične aplikacije:

 • Plinski i tlačni ventili
 • Plinski plamenici
 • Plinska mjerila
 • Transport, obrada i skladištenje ugljena
 • Rashladni sustavi
 • Nuklearni reaktori
 • Kotlovnice
 • Skučeni prostori
 • Ventilacijski sustavi

Tipični plinovi:

 • Zapaljivi: Različiti ugljikovodici uključujući metan i vodik
 • Toksični: Sumporovodik, ugljikov monoksid, sumporov dioksid, dušikov dioksid, klorovodik, fluorovodik, amonijak, dušikov monoksid, ozon
 • Kisik: Manjak kisika
has been added to your cart.
Plaćanje