Brodogradnja

Brojni su opasni plinovi prisutni u pomorstvu i brodogradnji. Ukapljeni plinovi, goriva, kemikalije i ostala fosilna goriva predstavljaju rizik od eksplozije. Osim toga, postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika kada se koristi dušik ili drugi plin kao inertni plin. Toksični plinovi kao što je sumporovodik također predstavljaju značajan rizik.

Tipične aplikacije:

  • Mjerenje prisutnosti plina u spremnicima i teretnim prostorima
  • Unutrašnjost brodova
  • Skučeni prostori, npr. kotlovnice, teretni prostori
  • Inertiranje i pročišćavanje
  • Detekcija curenja plina
  • Zračne komore
  • Sustavi odvoda dimnih plinova

Tipični plinovi:

  • Zapaljivi: Različiti ugljikovodici kao što su ukapljeni prirodni plin i metan
  • Toksični: Sumporovodik i ugljikov monoksid
  • Kisik: Manjak kisika
has been added to your cart.
Plaćanje