Rudarstvo

Prijenosna detekcija plinova neophodna je u zaštiti života i zdravlja djelatnika u rudarstvu.

Sektor rudarstva (rudnici minerala, metala i fosilnih goriva) je izložen velikim rizicima od pojave različitih otrovnih i zapaljivih plinova, posebno zbog brojnih skučenih prostora. Tokom aktivnosti u rudnicima ispuštaju se plinovi koji se prirodno akumuliraju uslijed geoloških pretvorbi organskih komponenti u ugljen. Kada se pomiješa s zrakom, predstavlja sigurnosni i eksplozivni rizik jer smjesa plinova može biti zapaljiva ili toksična.

Tipične aplikacije:

  • Iskop ruda i fosilnih goriva
  • Kontinuirani nadzor tokom rada u rudarskim oknima

Tipični plinovi:

  • Zapaljivi: Metan
  • Toksični: Ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, sumporovodik
  • Kisik: Manjak kisika
has been added to your cart.
Plaćanje