Policija, vojska, vatrogastvo

Nesreće uzrokovane opasnim tvarima mogu se javiti u industriji, na cesti ili moru, ali i tokom transporta materijala. Mnoge opasne tvari i kemikalije zbog svoje prirode znatno utječu na okoliš i živi svijet. Zato je važna pravovremena reakcija interventnih službi (policija, vatrogasci) kako bi se uklonile opasne krutine, kapljevine i plinove te maksimalno smanjio njihov utjecaj. Primjerice, svjetska vojska zahtijeva praćenje koncentracije plinova te se zbog njihove mobilnosti prijenosna detekcija plinova smatra ključnim u zaštiti od opasnih plinova.

Tipične aplikacije:

  • Nadzor koncentracije CO2 radi otkrivanja ilegalnog transporta životinja i ljudi

Tipični plinovi:

  • Zapaljivi: Različite mješavine zrakoplovnog kerozina, dizela i benzina, LNG i LPG
  • Toksični: Ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, sumporovodik i hlapivi organski spojevi (VOC), dušikov dioksid, dušikov monoksid, fosfin, amonijak, cijanovodik, klor
  • Kisik: Manjak kisika
has been added to your cart.
Plaćanje