Farmaceutika

U farmaceutskoj industriji, komprimirani plinovi se koriste kod pakiranja i proizvodnje farmaceutskih proizvoda.

Testiranje i nadzor komprimiranih plinova kao što su kisik, argon, dušik i ugljikov dioksid, koji su u direktnom kontaktu s farmaceutskim proizvodima, je ključna za osiguranje njihove kvalitete. Osim toga, kontrola kvalitete proizvoda se provodi kontinuiranim praćenjem atmosfere u proizvodnim i skladišnim jedinicama kako bi se detektirale razine hlapivih organskih spojeva.

Tipične aplikacije:

  • Skučeni prostori
  • Skladišta kemikalija i farmaceutskih proizvoda
  • Ventilacijski sustavi
  • Laboratoriji
  • Cjevovodi i ventili
  • Kemijski reaktori

Tipični plinovi:

  • Zapaljivi: Različiti ugljikovodici i alkoholi uključujući metan, propan, etilen, etanol, metanol, propanol, etilen oksid
  • Toksični: Sumporovodik, ugljikov monoksid, sumporov dioksid, dušikov dioksid, klorovodik, fluorovodik, amonijak, dušikov monoksid, ozon
  • Kisik: Manjak kisika
has been added to your cart.
Plaćanje