Otpadne vode

Obrada otpadnih voda je velika industrija koja obuhvaća mnoge procese od proizvodnje i distribucije pitke vode do prikupljanja, obrade i ispuštanja otpadnih voda.

Tipične aplikacije:

  • Nadzor jedinice za pročišćavanje
  • Obrađivači otpadnih voda
  • Sabirna jedinica
  • Hidranti
  • Nadzor električnog generatora

Tipični plinovi:

  • Zapaljivi: Različiti ugljikovodici uključujući metan
  • Toksični: Sumporovodik, ugljikov dioksid, klor, sumporov dioksid, ozon
  • Kisik: Manjak kisika
has been added to your cart.
Plaćanje