Rafinerije

Do curenja plina u rafinerijskim postrojenjima može doći zbog oštećenja cjevovoda, koljena cijevi ili ventila. Rafinerijski procesi emitiraju različite opasne plinove u atmosferu.

Osim rizika izlaganja pogona plinovima i nesrećama kao što su požari i eksplozije tu su prisutni zdravstveni i higijenski rizici zbog udisanja onečišćenja iz zraka, primjerice ugljikovodici, koji rezultiraju kratkotrajnim ili dugotrajnim zdravstvenim problemima. Zato je važno što ranije detektirati prisutan plin kako bi se izvela pravovremena evakuacija osoblja iz zone opasnosti.

Tipične aplikacije:

  • Cjevovodi, ventili, koljena cijevi
  • Skladišta rafinerijskih proizvoda
  • Skučeni prostori
  • Istovarne jedinice
  • Ventilacijski sustavi

Tipični plinovi:

  • Zapaljivi: Različiti ugljikovodici i alkoholi uključujući metan, propan, etilen, etanol, metanol, propanol
  • Toksični: Sumporovodik, ugljikov monoksid, sumporov dioksid, dušikov dioksid, klorovodik, fluorovodik, amonijak
  • Kisik: Manjak kisika
has been added to your cart.
Plaćanje