Važnost servisa

Općenito o zaštitnim uređajima i njihovoj ulozi

Zaštitni uređaji (prijenosni i fiksni detektori plina ) izuzetno su važan segment zaštite operativnog osoblja u ugroženim prostorima. Njihova uporaba definirana je posebnim direktivama, normama, nacionalnim i internim kompanijskim odnosno proizvođačkim standardima.

Nažalost, svako malo smo svjedoci situacija gdje izbjegavanje poštivanja propisa i procedura vezano uz osobno zaštitu nerijetko uzrokuje neželjene događaje u poslovanju. Isto tako, popriličan broj tvrtki ili odgovornih osoba, zbog koncentriranosti na operativni segment posla, svjesno ili nesvjesno zanemaruje segment osobne zaštite pravdajući činjenicom da „pravog rizika zapravo i nema“ i „neće se to meni dogoditi“.

Činjenica je da, čak i u slučaju kada neželjenim događajem nije ugrožen život, pojava istog rezultira značajnim troškovima i kaznama čiji iznos daleko nadmašuje višegodišnji trošak nabavke i održavanja ovakvih uređaja.

Važnost redovnog održavanja uređaja osobne zaštite

Obzirom da je primarna uloga detektora plina zaštita osoblja u ugroženim prostorima, ispravno funkcioniranje istih je osnovni i jedini preduvjet koji moraju zadovoljiti.

Obzirom da se radi o vrlo sofisticiranim i robusnim uređajima sa posebnim algoritmima konstantne samodijagnostike i provjere, na globalnom tržištu nema puno relevantnih ponuđača ovakvih rješenja. Kod svih relevantnih proizvođača, redovno održavanje, testiranje i kalibracija se navodi kao osnovni preduvjet ispravnog i sigurnog funkcioniranja uređaja.

Glavne prednosti redovnog održavanja i kalibracije:

  • Neovisna kontrola ispravnosti uređaja od strane ovlaštenika proizvođača
  • Značajno produljen životni vijek uređaja i senzora (TOC – Total Cost of Ownership)
  • Kalibracija odnosno testiranje uređaja na točno određenu certificiranu plinsku smjesu kako bi se provjerio senzor i svi ključni dijelovi uređaja
  • Dugoročna sigurnost ulaganja i cjelokupnog procesa zaštite osoblja

Nažalost, vrlo su česti primjeri gdje korisnici nabave uređaje za osobnu zaštitu i nakon toga, iz ovih ili onih razloga prestanu voditi brigu o uređajima, pogotovo ako se isti ne koriste. Ovo je potencijalno prilično opasna situacija jer za neodržavane uređaje, čak i kada su novijeg datuma, uvijek postoji rizik od zakazivanja upravo u trenutku kada je reakcija najpotrebnija.

Potencijalno je vrlo opasna situacija kada korisnici, zbog generalne neaktivnosti uzrokovane izostankom poslovnih aktivnosti u ugroženim prostorima, prestanu koristiti osobne zaštitne detektore na neko vrijeme. Vrlo često se tada, radi opće uštede, odustaje od redovnog održavanja / kalibracije no ta odluka u većini slučajeva u konačnici bude najskuplja.

  • Nekalibriranim senzorima se značajno skraćuje vijek trajanja (čak i do 40 %), a to je u pravilu najskuplji dio uređaja
  • Uređaji gube sljedivost i postaju nepouzdani za daljnje korištenje
  • Korisnici se izlažu dodatnom riziku prilikom ulaska u ugrožene prostore

Vrlo je opasna situacija kada se zbog hitnog angažmana, u ugroženim prostorima koriste detektori kojima je istekao servisni interval ili detektori koji nisu kalibrirani odnosno provjereni na certificiranu smjesu (tzv. bump test).

Odgovornost za pravilno korištenje uređaja za osobnu zaštitu je uvijek na vlasniku odnosno odgovornoj osobi vlasnika uređaja.

Obzirom da se radi o uređajima koji štite život i zdravlje ljudi izuzetno je bitno da ispravno funkcioniraju i da budu redovno provjereni odnosno kalibrirani.

Neželjene situacije su svakako rijetke i bolje je da je tako, ali kada se nažalost dogode, povlače za sobom niz posljedica koje se svakako mogu spriječiti pravilnim odnosnom prema ovim zaštitnim uređajima tijekom njihovog životnog vijeka.

kalibracijski certifikat

Trebate servis?

Nazovite +385 1 644 3435 ili kliknite na gumb i ispunite online obrazac.