Obrada voda: Potreba za plinodetekcijom u svrhu detekcije prisutnosti klora

Natrag na Blog

Obrada voda: Potreba za plinodetekcijom u svrhu detekcije prisutnosti klora

Vodoopskrbne službe pomažu u osiguravanju čiste vode za piće, kupanje te industrijske i komercijalne potrebe. Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacijski sustavi pomažu održavati naše vodene kanale čistima i zdravstveno ispravnima. U industriji za obradu voda rizici od izlaganja plinu i opasnosti povezane s plinom su znatne. Štetni plinovi mogu se naći u spremnicima za vodu, servisnim rezervoarima, crpnim bunarima, jedinicama za obradu, područjima za skladištenje i rukovanje kemikalijama, koritima, kanalizaciji, preljevima, bušotinama i oknima.

 

Što je klor i zašto je opasan

Klor (Cl2) je plin žutozelene boje, koristi se za sterilizaciju vode za piće. Međutim, većina klora koristi se u kemijskoj industriji s tipičnim primjenama koje uključuju obradu vode, kao i unutar plastike i sredstava za čišćenje. Plinoviti klor se može prepoznati po njegovom oštrom, iritantnom mirisu, koji je poput mirisa izbjeljivača. Jak miris može pružiti odgovarajuće upozorenje ljudima o izloženosti kloru. Sam klor nije zapaljiv, ali može eksplozivno reagirati ili stvarati zapaljive spojeve s drugim kemikalijama kao što su terpentin i amonijak.

Klor je otrovan i ako se udiše ili popije u malim količinama može biti smrtonosan. Ako se plinoviti klor ispusti u zrak, ljudi njemu mogu biti izloženi preko kože, očiju ili udisanjem.

Za što se koristi klor 

Kloriranje vode počelo je u Švedskoj tijekom 18. stoljeća sa svrhom uklanjanja mirisa iz vode. Ova se metoda nastavila koristiti isključivo za uklanjanje neugodnih mirisa iz vode sve do 1890. kada je klor identificiran kao učinkovita tvar za dezinfekciju. Klor je prvi put korišten u svrhu dezinfekcije u Velikoj Britaniji početkom 1900-ih, a tijekom sljedećeg stoljeća kloriranje je postalo omiljena metoda koja se koristi za obradu vode i sada se koristi za obradu vode u većini zemalja širom svijeta.

Kloriranje je metoda kojom se može dezinficirati voda s visokim koncentracijama mikroorganizama pri čemu se za oksidaciju i dezinfekciju vode koristi ili klor ili tvar koja sadrži klor. Različiti procesi mogu se koristiti za postizanje sigurnih koncentracija klora u vodi za piće kako bi se spriječile bolesti koje se prenose vodom.

Zašto trebam detektirati klor 

Klor, budući da je gušći od zraka, ima tendenciju raspršivanja kroz niske zone u slabo prozračenim ili stajaćim područjima. Iako sam po sebi nije zapaljiv, klor može postati eksplozivan u reakciji s tvarima poput amonijaka, vodika, prirodnog plina i terpentina.

Reakcija ljudskog tijela na klor ovisi o nekoliko čimbenika; koncentracija klora prisutnog u zraku, trajanje i učestalost izlaganja. Učinci također ovise o zdravlju pojedinca i uvjetima okoline tijekom izlaganja. Na primjer, kada se male količine klora udišu tijekom kratkih vremenskih razdoblja, to može utjecati na dišni sustav. Ostali učinci variraju od kašlja i bolova u prsima, do nakupljanja tekućine u plućima, iritacije kože i očiju. Treba napomenuti da se ti učinci ne odvijaju u prirodnim uvjetima.

Naše rješenje

Korištenje detektora klora omogućuje otkrivanje i mjerenje ovog plina u zraku kako bi se spriječile bilo kakve nezgode. Opremljen elektrokemijskim senzorom klora, fiksni ili prijenosni jednoplinski ili višeplinski detektor pratit će koncentraciju klora u okolnom zraku. Imamo široku paletu proizvoda za detekciju plina koji će vam pomoći da ispunite zahtjeve industrije za obradu voda.

Fiksni detektori plina idealni su za nadzor i upozoravanje upravitelja i radnika postrojenja za pročišćavanje voda na opasnost od prisutnosti plina. Fiksni detektori plina mogu se trajno postaviti u spremnike za vodu, kanalizacijske sustave i bilo koja druga područja koja predstavljaju visok rizik od izlaganja plinu.

Prijenosni detektori plina su lagani i robusni nosivi uređaji za detekciju plina. Prijenosni detektori plina oglašavaju se i signaliziraju upozorenje radnicima kada razine plina dosegnu opasne koncentracije, omogućujući poduzimanje radnji. Naši Honeywell prijenosni uređaji imaju pouzdane opcije senzora za klor, za praćenje jednog plina i više plinova.

Centrale se mogu primijeniti za koordinaciju brojnih fiksnih uređaja za detekciju plina i osigurati okidač za alarmne sustave.

Podijeli ovu objavu

Natrag na Blog