Održavanje sigurnosti čistih prostorija pomoću detektora plinova

Natrag na Blog
Čista prostorija unutar istraživačkog laboratorija

Održavanje sigurnosti čistih prostorija pomoću detektora plinova

Čiste prostorije su zatvorene jedinice koje su dizajnirane kako bi se kontrolirale razine onečišćenja zraka. S obzirom na koncentraciju čestica, čiste prostorije se mogu kategorizirati u devet ISO razreda. Razred 1 predstavljaju najčišće prostorije i one sadrže svega 12 čestica po kubnom metru. Primjerice, koncentracija čestica u zraku je oko 35 milijuna čestica po kubnom metru.

Neke ključne aplikacije kod kojih je neizostavna primjena čistih prostorija uključuje farmaceutsku industriju, medicinske laboratorije, biomedicinska istraživanja, razvoj cjepiva, mikroelektronika itd.

Pridržavanje strogih protokola u čistim prostorijama podrazumijeva mjere za radnje koje mogu predstavljati zdravstveni i sigurnosni rizik za radno osoblje. Jedan tipičan proces dekontaminacije i dezinfekcije površina i instrumenata u čistim prostorijama uključuje korištenje vodikova peroksida. On je izuzetno opasan i pri izuzetno niskim koncentracijama. Granica prosječne izloženosti vodikovu peroksidu unutar 8 sati iznosi 1 ppm. Udisanje ili direktni kontakt s parama vodikova peroksida može uzrokovati ozbiljne respiratorne probleme, opekline na koži ili ozljede oka. Izbjegavanje životno opasnih situacija zahtijeva korištenje sustava detekcije plinova koji kontinuirano prate okolinu čistih prostorija za opasne razine štetnih plinova te može automatski aktivirati alarme u slučaju visoke koncentracije.

Čiste prostorije često rade s kiselinama kao što su dušična, fluorovodična, sumporna, lako zapaljivim otopinama kao aceton i toksičnim materijalima kao što su silani. Kiseline se primjerice koriste za čišćenje i jetkanje poluvodiča u njihovoj proizvodnji, a otapala se koriste u postupcima čišćenja i odmašćivanja. Slučajno curenje ili prolijevanje zapaljivih kemikalija može rezultirati opasnim požarima i parama u zatvorenim čistim prostorijama koje mogu biti životno opasne.

Određeni istraživački laboratoriji imaju znatno sterilnije okoline. Uslijed eksperimenata koji se unutar njih provode važno je da čiste prostorije ne sadrže nečistoće kao što su hlapive organske komponente (VOC) koje mogu negativno utjecati ili uništiti ljudske stanice. Zbog toga je preporuka ugradnja VOC detektora koji će pratiti stanje u čistoj prostoriji i upozoriti osoblje na prisutnost VOC u okolini.

Podijeli ovu objavu

Natrag na Blog