Sensepoint S3000

Serija 3000 transmiteri omogućuje sveobuhvatno praćenje toksičnih plinova i kisika u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Pogodni su za instalaciju u zatvorenim i otvorenim prostorima te dolaze u dvije verzije. MkII sadrži vatrootporno kućište i zamišljen je za korištenje u Zoni 1, no ugradnjom opcionalnog seta za montažu može se koristiti u Zoni 0. MkIII je konstruiran tako da se kompletan može koristiti u Zoni 0.

klikni za prikaži i sakrij detaljnije informacije o plinu

Klor

klor

Klor je reaktivan halogeni element primarno toksičnih i nadražujućih karakteristika. Zbog toga je nažalost njegova prva masovnija primjena bila u obliku bojnog otrova. Paradoks je da su ioni klora neophodni za održanje bilo kojeg oblika života na Zemlji. Koristi se u brojnim industrijskim procesima, posebno u kemijskoj i farmaceutskoj industriji te u petrokemiji. Široko je rasprostranjen dezinficijens, a njegova je najpoznatija primjena u dezinfekciji vode za piće, bazena i javnih kupatila, gdje se kriju i glavne opasnosti. U koncentracijama iznad 3 ppm ljudi ga osjete zbog vrlo karakterističnog mirisa. Opasan je već u koncentracijama iznad 5 ppm. U koncentracijama od 30 ppm uzrokuje kašalj i povraćanje, a iznad 50 ppm dolazi do trajnog oštećenja dišnih organa. Smrtonosan je u koncentracijama iznad 1.000 ppm.

Standardne alarmne granice za EU iznose 0.5 ppm / 1 ppm, uz 15 minutni STEL limit od 1 ppm.

Ugljični monoksid

ugljični monoksid

Tihi ubojica, jedan od najopasnijih i najpodmuklijih plinova, produkt nepotpunog izgaranja fosilnih goriva. Plin je bez okusa i mirisa, proziran, neprepoznatljiv, a akumulira se u krvi (hemoglobinu) afinitetom 240 puta većim nego kisik! Koncentracije od 300 milijuntih dijelova u zraku (ppm) već su smrtno opasne za odraslog čovjeka.

Čak i najmanje koncentracije akumuliraju se u krvi pa je Short Time Exposure Limit (STEL) odnosno maksimalna dozvoljena akumulirana koncentracija izlaganja samo 20 ppm, a dnevna 8-satna maksimalna dozvoljena prosječna akumulirana izloženost (TWA – Time Weighted Average) 100 ppm. Velika je opasnost u domovima koji koriste fosilna goriva, a dio je procesa u željezarama, energanama, petrokemijama, itd.

Standardna podešenja donjeg i gornjeg praga alarma su 20 ppm i 100 ppm, a plin se akumulira i u tijelu pa je standardni STEL Limit također 100 ppm, uz TWA limit od 20 ppm.

Etilen oksid

etilen oksid

Etilen oksid je organski spoj visoke reaktivnosti. Radi se o vrlo opasnom, otrovnom, kancerogenom, mutagenom, bezbojnom i zapaljivom plinu sa lagano slatkastim mirisom. S druge strane, zbog svojih kemijskih karakteristika kao sirovina ima ogromnu i nezamjenjivu primjenu velikoj većini procesnih industrija. Koristi se u proizvodnji detergenata, otapala, plastike i raznih organskih kemikalija popust etilen glikola, politetilen glikola etanolamina i kompleksnih glikola. Primjenjuje se i kao dezinficijens i u procesu sterilizacije, posebno u bolnicama, medicinskim ustanovama i farmaciji.

ETO ima jedan od najširih raspona koncentracije zapaljivosti u zraku uopće. Donja granica eksplozivnosti (LEL) iznosi 2.6 % volumnog udjela u zraku (v/v), a gornja (UEL) 100 % v/v.

Standardna podešenja zaštitnih uređaja unutar EU za ETO se kreću od Low = 3 ppm / High = 7 ppm.

Vodik

vodik

Prvi, najlakši i sveprisutan element u univerzumu. Zbog lakoće „bježi“ u svemir pa ga na Zemlji nema puno u čistom obliku. Dio je brojnih industrijskih procesa, posebno u petrokemijskoj, naftnoj i prehrambenoj industriji. Dio je čiste energije budućnosti. Vodik nije otrovan za ljudski organizam, ali je izuzetno zapaljiv i eksplozivan, pa se glavni rizici i opasnosti kriju u toj činjenici. Njegov raspon zapaljivosti / eksplozivnosti kreće se od 4.00 % (LEL) pa do 77.00 % (UEL) volumnog udjela (v/v) u zraku.

Standardne granice alarmnih podešenja u ppm iznose Low = 100 ppm, High = 400 ppm.

Sumporovodik

sumporovodik

Sumporovodik je otrovan, bezbojan i korozivan plin koji se javlja kao nusprodukt raspadanja organske tvari bez prisustva kisika (močvare, kanalizacija) putem anaerobnih mikroorganizama. Također se javlja u vulkanskim plinovima, geotermalnim izvorima te uz nalazišta prirodnog plina (do 30 %) i sirove nafte. Javlja se i u ljudskom tijelu kao proizvod metabolizma, pa čak i u dahu kod nekih poremećaja. Najveći industrijski emiter sumporovodika su rafinerije nafte (proces hidrodesulfurizacije nafte – HDS, Claus proces), plinska postrojenja, petrokemije, farmaceutska industrija, koksare, tvornice papira te sustavi kanalizacije i odvodnje. Pozitivna strana ovog vrlo otrovnog plina je da se u vrlo malim koncentracijama (50 ppb) može osjetiti kao neugodan miris pokvarenih jaja pa je to prvo upozorenje. Međutim pri brzom porastu koncentracije (što je najčešće slučaj) paralizira se sluznica i osjetilo njuha te neugodan miris u potpunosti nestaje, a otrovnost raste. Pri koncentracijama većim od 50 ppm nastaju oštećenja vida.

Standardna podešenja donjeg i gornjeg praga alarma su 5 ppm i 10 ppm, a plin se akumulira i u tijelu pa je standardni STEL Limit 10 ppm, a TWA limit 5 ppm.

Klorovodik

klorovodik

Klorovodik je na sobnoj temperaturi bezbojan reaktivan i otrovan plin koji reakcijom s vodenom parom tvori klorovodičnu kiselinu, vodenu otopinu iste kemijske formule. Klorovodik se najviše koristi za proizvodnju klorovodične kiseline čija je primjena u kemijskoj i farmaceutskoj industriji. Bitna je supstanca u proizvodnji vinil i alkilnih klorida. Udisanje klorovodika uzrokuje nadražaj, gušenje i upalu dišnih puteva, plućni edem i smrt u većim koncentracijama.

Standardna podešenja zaštitnih uređaja unutar EU za HCl se kreću od Low = 5 ppm / High = 10 ppm, TWA = 5 ppm, STEL = 10 ppm

Cijanovodik

cijanovodik

Cijanovodik je izuzetno otrovna i zapaljiva tekućina / plin s vrelištem malo iznad sobne temperature (25.6 °C). Jedna je od najotrovnijih supstanci koje se općenito koriste u industriji. Samo 36 molekula HCN-a u milijun molekula koje čine smjesu zraka (36 ppm) može ubiti zdravu odraslu osobu unutar 2 sata. S druge strane je vrlo vrijedna supstanca u kemijskoj i farmaceutskoj industriji, posebice u početnim reakcijama za dobivanje korisnih organskih spojeva organskoj kemiji i industriji lijekova.

Prema EU standardima i preporukama, alarmne granice zaštitnih uređaja se postavljanju Low = 0.9 ppm, High = 4.5 ppm, TWA (8 h) = 0.9 ppm, STEL (15 min) = 4.5 ppm.

Fluorovodik

florovodik

Fluorovodik je iznimno otrovan i opasan spoj flora i vodika s vrelištem 19.5 °C pa se u praksi javlja kao plin i kao tekućina. U kontaktu s vodom (vodenom parom) nastaje jaka i korozivna fluorovodična kiselina koja može uzrokovati brzo sljepilo uništenjem rožnice i teža oštećenja kože. Najviše se koristi u petrokemijskoj industriji, organskoj kemiji (za organofluoridne spojeve), kao katalizator i otapalo.

Standardna podešenja zaštitnih uređaja unutar EU za HF se kreću od Low = 1.5 ppm / High = 3 ppm, TWA = 1.8 ppm, STEL = 3 ppm.

Zapaljiva grupa plinova (ugljikovodici)

ugljikovodici

Javljaju se praktički u svakom segmentu života. Najpoznatiji predstavnik je prirodni plin (metan, CH4), a kombinacije spajanja molekula ugljika i vodika su praktički neograničene. Koristimo ih kao energente u svim endotermnim procesima te u gotovo svim industrijama (kemijska, naftna, farmaceutska, petrokemijska). Najveći problem je njihova zapaljivost i eksplozivnost, a kod velikog dijela i toksičnost. Jedan su od najvećih rizika u svim industrijama. Zapaljivost direktno ovisi o njihovoj koncentraciji u smjesi zraka i kreće se između DGE – Donje Granice Eksplozivnosti (LEL – Lower Explosive Limit) i GGE – Gornje Granice Eksplozivnosti (UEL – Upper Explosive Limit). Pri koncentracijama od 4.4 % do 17 % volumnog udjela metana u zraku iskra izaziva eksploziju pa je 4.4 % v/v CH4 = 100 % DGE (LEL).

Standardne granice alarmnih podešenja unutar EU iznose Low = 10 % LEL, High = 20 % LEL

Amonijak

amonijak

Amonijak je bezbojan, toksičan, nadražujući i zapaljiv plin karakteristična mirisa koji se primjenjuje u brojnim industrijskim procesima, a produkt je i metabolizma živih bića. Od njegovih opasnih karakteristika najizraženija je toksičnost. Zapaljiv je, uz nešto više temperature zapaljenja i samozapaljenja ( 132 °C / 651 °C). Nadražuje dišne puteve i sluznice živih organizama. Prisutan je u kemijskim i petrokemijskim procesima (proizvodnja gnojiva), poljoprivredi, farmaceutici, proizvodnji plina, fermentaciji, obradi otpadnih voda, industriji hlađenja, a koristi se i kao antimikrobno sredstvo odnosno sredstvo za čišćenje. Koncentracije iznad 5.000 ppm su toksične za ljude i sisavce.

Alarmne granice za EU iznose 20 ppm / 50 ppm, uz TWA i STEL limite istih vrijednosti.

Dušikov monoksid

dušik monoksid

Dušik (II) oksid je bezbojni toksični, reaktivan i nadražujući plin sa slobodnim radikalom koji nije zapaljiv, ali, poput kisika, pospješuje gorenje zapaljivih materijala. Vrlo je otrovan pri inhalaciji ili apsorpciji putem kože. Oštrog je i slatkastog mirisa. Koristi se kao važan među spoj u kemijskoj industriji i organskoj kemiji (hidroksilamin). Važan je i u biologiji živih bića kao prijenosna („messenger“) molekula u komunikaciji između kardiovaskularnog, živčanog i imunološkog sustava. Značajan je zagađivač zraka iz ispušnih plinova osobnih automobila te uništavač ozonskog omotača zbog karakteristike slobodnog radikala. Koncentracije 60 ppm – 150 ppm uzrokuju trenutnu jaku iritaciju nosa i sluznica dišnih puteva. Koncentracije 100 ppm – 150 ppm su opasne za izlaganje 30 – 60 minuta, a koncentracije iznad 200 ppm mogu biti fatalne.

Standardna podešenja zaštitnih uređaja unutar EU se kreću od Low = 2 ppm / High = 5 ppm, TWA = 2 ppm. Obzirom na nisku toksičnost NO u kratkom vremenskom razdoblju, EU tijela ne navode posebne vrijednosti za STEL, EU SCOEL Recommendation on Nitrogen Monoxide, 06-2014).

Dušikov dioksid

dušik dioksid

Dušik (IV) oksid je otrovan i reaktivan plin, ujedno i oksidans koji pospješuje gornje zapaljivih materijala. Crvenkasto je smeđe boje pri 21.2 °C, žućkast na nižim temperaturama. Udisanje većih količina može biti fatalno za ljudski organizam. Koristi se intenzivno u kemijskoj i procesnoj industriji, specijaliziranim laboratorijima i u farmaceutici, posebno u procesima sterilizacije. U procesnoj industriji koristi se za sintezu nitratne kiseline, važne kemijske sirovine. Jedan je od stakleničkih plinova koji proizvode automobili s unutrašnjim izgaranjem, a niske koncentracije u zagađenom zraku djeluju negativno na dišne puteve, posebno osjetljivije populacije.

Standardna podešenja zaštitnih uređaja unutar EU za NO2 se kreću od Low = 0.5 ppm / High = 1 ppm, TWA = 0.5 ppm, STEL = 1 ppm.

Kisik

kisik

Plin bez kojeg nema života, u stabilnoj koncentraciji od 20.9 % v/v čini naš planet jedinstvenim i neponovljivim. Podržava gorenje i dio je brojnih gotovo svih prirodnih i ljudski stvorenih procesa koji se odvijaju na Zemlji. Koncentracija ispod 16.0 % v/v uzrokuje pospanost i zbunjenost, a ispod 6 % v/v smrt. Opasan je i u visokim koncentracijama, jer pojačava zapaljivost materijala. Koncentracija iznad 24.0 % v/v može uzrokovati spontano zapaljenje odjeće.

Standardne granice alarmnih podešenja unutar EU iznose Low = 19.5 % v/v, High = 23.5 % v/v

Ozon

ozon

Ozon je reaktivnija alotropska modifikacija kisika s tri atoma u molekuli. Otrovan je plin je svijetlo plave nijanse i jakog, oštrog mirisa koji podsjeća na klor. Formira se djelovanjem UV zraka i električnih pražnjenja na kisik, a njegova najvažnija uloga je zaštita zemaljskog života preko omotača u atmosferi. Iznimno je jak oksidans, puno jači od standardnog kisika. U nižim slojevima atmosfere javlja se kao zagađivač i štetan plin koji djeluje na dišne puteve. U industriji se najčešće efikasno koristi za dezinfekciju većih prostora i pogona (bolnice, prehrambena industrija), sterilizaciju (farmaceutika), dezinfekciju vode, deodorizaciju prostora, sanitarizaciju bazena, izbjeljivanje, dezinfekciju poljoprivrednih proizvoda i brojne druge slične aplikacije.

Koncentracije ozona iznad 50 ppm mogu biti smrtonosne za odraslog čovjeka.

Standardna podešenja zaštitnih uređaja unutar EU za O3 se kreću od Low = 0.1 ppm / High = 0.3 ppm.

Fosfin

fosfin

Fosfin je iznimno otrovan bezbojan i zapaljiv plin neugodnog mirisa koji podsjeća na trulu ribu. Teži je od zraka. U potpuno čistom obliku je bez mirisa. Visoko je toksičan respiratorni otrov već u vrlo niskim koncentracijama. Najvažnija upotreba fosfina je u procesu fumigacije gdje je vrlo efikasan, jeftin i brzo djelujući fumigant koji ne ostavlja tragove na tretiranom proizvodu. Koristi se široko u svim prostorima gdje se javljaju nametnici posebno u poljoprivredi (silosi, skladišta) i prehrambenoj industriji. Primjenjuje se i organskoj kemiji te mikroprocesorskoj industriji.

Standardna podešenja zaštitnih uređaja unutar EU za O3 se kreću od Low = 0.1 ppm / High = 0.2 ppm, TWA = 0.1 ppm, STEL = 0.2 ppm

Sumporov dioksid

sumporni dioksid

Toksičan plin čiji miris može podsjećati na upravo zapaljenu šibicu. Na Zemlji se nalazi u vrlo malim koncentracijama, najčešće je prisutan pri vulkanskim erupcijama. Staklenički je plin i jedan od najvećih zagađivača atmosfere. Koristi se u kemijskim i petrokemijskim procesima (za proizvodnju sulfatne kiseline), a zbog svojih antimikrobnih svojstava u proizvodnji hrane i vinarstvu kao konzervans (E220).

Alarmne granice za EU iznose 0.5 ppm / 1 ppm, uz TWA i STEL 0.5 ppm / 1 ppm.

Obriši
 • Dugovječni elektrokemijski senzori dokazane tehnologije detekcije
 • Automatsko prepoznavanje senzora i konfiguracija transmitera
 • Jednostavna zamjena senzora bez potrebe za isključivanjem transmitera što rezultira uštedom vremena i novca
 • Smještaj transmitera na horizontalnu ili vertikalnu cijev
 • Moguć smještaj senzora do 15 metara udaljenosti u odnosu na transmiter
 • IP 66 stupanj zaštite, pogodan za instalaciju u Zoni 1 i Zoni 0
 • Čvrsto kućište od aluminijske legure ili nehrđajućeg čelika
 • Dimenzije: 14,5 x 7,4 x 3,8 cm
 • Masa: 1,7 kg
 • Operativna temperatura: -40 do +55 ° C
 • Samotestiranje senzora, vizualnih / zvučnih alarma prilikom uključivanja
 • IP 66 stupanj zaštite
 • ATEX Zona 0/1
 • Onshore i offshore postrojenja
 • Industrija nafte i plina
 • Kemijska i petrokemijska postrojenja
 • Elektrane
 • Postrojenja za obradu otpadnih voda

PRIBOR / OPCIJE:

 • Adapter za kalibraciju
 • Set za montažu u kanal
 • Set za daljinsku montažu senzora
 • Nosači za montažu
 • Razvodna kutija
 • Prikupljač plina (za plinove lakše od zraka)
 • Opcije teflonskih i PVC cjevčica
 • Opcije zaštite senzora od vanjskih utjecaja
Naziv Datum Veličina datoteke
12642_Series 3000 MKII_MAN0878_V8_1115_EMEA 12.03.2021. 4.46 MB
12884_Series 3000 MKIII_MAN0917_V6_0815_EMEA 12.03.2021. 4.87 MB
Series 3000 Mk II EU DofC 12.03.2021. 276 KB
Series 3000 Mk III EU DofC 12.03.2021. 246 KB
12113series_3000_mkiimkiiids01057v90515emealr 21.10.2021. 1.5 MB