Manjak kisika

Detekcija koncentracije kisika jedan je od najčešćih zahtjeva naših korisnika.

Ne samo za sigurnosne aplikacije. Kontaktirajte nas

Manjak kisika
Kisik iz zraka je plin koji moramo udisati jer bez njega nema života. Zrak je smjesa nekoliko različitih plinova uključujući kisik. U zraku je u normalnim okolnostima prisutno 20,9 vol. % kisika. Kada mu koncentracija padne ispod 19,5 vol. % tada govorimo o pojavi manjka kisika. Koncentracija kisika ispod 16 vol. % se smatra opasnom za ljudski život.
Manjak kisika se može javiti zbog:
  • Oksidacije
  • Izgaranja
  • Kemijske reakcije
  • Biološke reakcije (bakterije, mikroorganizmi)

Često se zaboravlja da višak kisika također predstavlja opasnost. Pri povišenim koncentracijama kisika povećava se sklonost zapaljenju plinova i materijala. Tako primjerice pri koncentraciji iznad 24 vol. % može doći do samozapaljenja odjeće. Opasnost od prezasićenosti kisikom se javlja kod izbjeljivanja proizvoda u industriji celuloze i papira ili u pogonima za pročišćavanje voda. Pri tome senzori moraju biti certificirani za korištenje u atmosferama koje su prezasićene kisikom.