Odabir rješenja

Trebate idejno rješenje?

Nema problema – naš tim je na raspolaganju. Javite nam se.

Detektori plina
Na tržištu je prisutan velik broj detektora plinova koji su naizgled identični, no pobližim proučavanjem njihovih specifikacija i karakteristika mogu se izdvojiti ključne razlike po pitanju onoga što mogu ponuditi. Osim toga, specifične aplikacije zahtijevaju i specijalne izvedbe detektora što je također nešto što treba uzeti u razmatranje.
Prije nego što se započne razmatrati oprema za detekciju plinova, nužno je provesti procjenu rizika. Naime, radno osoblje je obavezno napraviti procjenu rizika kako bi se identificirale potencijalne opasnosti, što uključuje rizike od potencijalnih plinova, para i manjka kisika. Ako su opasni plinovi identificirani, detekcija plinova je prihvatljiva metoda redukcije rizika.
Ovisno o provedenim aktivnostima i detektiranim plinovima, potencijalni zahtjevi za odabir mogu uključivati bilježenje aktivnosti i podataka kao i obavještavanje u slučaju aktivacije alarma.
Procjenom rizika identificiraju se plinovi koje treba detektirati. Međutim, proizvođači opreme za detekciju plinova na temelju iskustva i ranijih aplikacija mogu procijeniti adekvatno rješenje za korisnika. Bitno je zapamtiti da je odgovornost krajnjeg korisnika procijeniti sve potencijalne opasne plinove. Također je bitno identificirati potencijalni izvor curenja plina jer to pripomaže procijeniti broj i lokaciju detektora za fiksne sustave detekcije.
Temperatura, vlažnost i tlak su fizikalne veličine koje također treba razmotriti budući da utječu na izvedbu, točnost i pouzdanost sustava detekcije plinova.
Sljedeća stvar koju treba razmotriti jest funkcionalnost detektora. Pritom treba uzeti u obzir ožičenje detektora kao i korišteni komunikacijski protokol ako je detektor integriran u odvojeni sigurnosni sustav (npr. HART, Modbus).
Redovno održavanje uređaja je također bitan faktor prilikom njegova odabira. Primjerice, senzori temeljeni na katalitičkom principu će zahtijevati češće održavanje nego senzori temeljeni na „zrakastoj“ infracrvenoj detekciji (eng. Non-Dispersive Infrared Detection).