Važnost kalibracije

Neodržavani zaštitni uređaji ne smiju u ugrožene prostore.

Statistike pokazuju da veliki dio korisnika daje apsolutni prioritet redovnom servisu automobila nego uređajima koji štite živote i zdravlje ljudi.

Važnost kalibracije
Najčešća greška kod katalitičkih senzora je smanjena djelotvornost uslijed izlaganja određenim inhibitorima i otrovima. Stoga je važno da se na sustavu detekcije plinova redovno provodi dijagnostika i kalibracija. Dijagnostika se mora provoditi korištenjem standardiziranih smjesa plinova kako bi se na detektoru precizno namjestili rasponi detekcije plinova.
Standardi kao što su EN 60079-29-2 daju kratak pregled zakonskih regulativa za kalibraciju zapaljivih detektora plinova te upute za kalibraciju detektora toksičnih plinova. Općenito se provjere funkcionalnosti detektora rade na tjednoj bazi. Kada je potrebno postaviti alarmne vrijednosti za plin, za donju granicu se uzima vrijednost između 20-25% donje granice eksplozivnosti (%LEL), a za gornju vrijednosti 50-55% gornje granice eksplozivnosti.
Stariji i jeftiniji sustavi zahtijevaju rad dvije osobe za pregled i kalibraciju, jedna za puštanje odgovarajućeg plina, a druga za praćenje koncentracije plina. Na transmiteru se prilagođavaju vrijednosti raspona detekcije dok se on ne izjednači s vrijednostima na certificiranoj smjesi plinova.
Danas je dostupan velik broj kalibracijskih stanica koji omogućuju da se kalibracija provede na samom senzoru. To drastično smanjuje vrijeme i cijenu održavanja pogotovo kad su senzori teško dostupni, primjerice offshore i plinske platforme. Alternativno, na raspolaganju su senzori dizajnirani za intrinzični sigurne atmosfere pa je na taj način moguće kalibrirati senzor na pogodnom mjestu van pogona.