Continuous Emissions Monitoring Systems (CEMS) specijalizirani su sustavi kontinuiranog montoringa emisija. Zajednički s našim partnerom analiziramo, projektiramo, isporučujemo, puštamo u rad i održavamo sisteme kontinuiranih emisija za postrojenja sukladno EN 14181.

TecNova HT

CEMS analitika se projektira i isporučuje zajedno sa sustavima za uzorkovanje.

Rješenja uključuju mjerenja i monitoring svih tipičnih parametara prema standardu:

 • Protok i temperatura dimnih plinova
 • Prašina i čestice
 • Ugljični dioksid (CO2)
 • Ugljični monoksid (CO)
 • Dioksin
 • Dušikov dioksid (NO2)
 • Dušikov monoksid (NO)
 • Kisik (O2)
 • Sumporov dioksid (SO2)
 • Ukupni ugljikovodici (THC)
 • Fluorovodik (HF)
 • Klorovodik (HCl)
 • Amonijak (NH3)
 • Voda (H2O)

Program održavanja CEMS sustava, radi obveza prema zakonodavcu, izuzetno je bitan aspekt koji u potpunosti možemo prilagoditi potrebama korisnika.

Kontinuirana analitika

Kontinuirana analitika

Rješenja za kontinuiranu analizu nudimo za plinsku i tekuću fazu.

Offline analitika

Offline analitika

Offline analitika za Vaše postrojenje u mnogim slučajevima je jeftinije i fleksibilnije rješenje.

Analiza emisija (CEMS)

Analiza emisija (CEMS)

Continuous Emissions Monitoring Systems (CEMS) specijalizirani su sustavi kontinuiranog montoringa emisija.

Sigurno i produktivno

U suradnji s našim partnerima nudimo kvalitetan inženjering i rješavamo kompleksne probleme procesne analitike. Kontaktirajte nas!