• VOA (Volatile Organic Acids) / TAC (Total Anorganic Carbon)
  • Boja
  • Koncentracija (fotometri)
  • Zamućenost medija (fotometri)
  • Vodljivost
  • Gustoća
  • Ulje u vodi
  • pH
  • Viskozitet
TecNova HT

Kontinuirana analitika

Kontinuirana analitika

Rješenja za kontinuiranu analizu nudimo za plinsku i tekuću fazu.

Offline analitika

Offline analitika

Offline analitika za Vaše postrojenje u mnogim slučajevima je jeftinije i fleksibilnije rješenje.

Analiza emisija (CEMS)

Analiza emisija (CEMS)

Continuous Emissions Monitoring Systems (CEMS) specijalizirani su sustavi kontinuiranog montoringa emisija.

Sigurno i produktivno

U suradnji s našim partnerima nudimo kvalitetan inženjering i rješavamo kompleksne probleme procesne analitike. Kontaktirajte nas!