Važnost detekcije plina u građevinskoj industriji

Natrag na Blog

Važnost detekcije plina u građevinskoj industriji

Kako umanjiti opasnosti i rizike od prisutnosti plina primjenom napredne tehnologije detekcije plina 

Ljudi koji rade u građevinskoj industriji potencijalno mogu biti izloženi rizicima koji proizlaze zbog prisustnosti opasnih plinova. Prema Izvršnoj službi za zdravlje i sigurnost, u 2019./20. bilo je 8 smrtnih slučajeva i više od 200 nefatalnih incidenata povezanih s izloženošću štetnim plinovima u građevinskoj industriji Ujedinjenog Kraljevstva.

Očito je da hlapivi organski spojevi (VOC) predstavljaju značajan rizik za zdravlje i sigurnost zaposlenika u građevinskoj industriji. Rizik dolazi iz raznih izvora – prirodnih, industrijskih, nusproizvoda izgaranja i drugih građevinskih aktivnosti.

U građevinskoj industriji postoji pet primarnih izvora izloženosti opasnim plinovima:

Skladištenje građevinskog materijala 

Građevinska industrija koristi niz VOC i opasnih kemikalija kao što su ljepila, boje i zapaljivi plinovi koji se skladište na licu mjesta u spremnicima, cilindrima i kontejnerima. Ako su ovi predmeti nepravilno pohranjeni ili pretrpe štetu tijekom transporta, mogu predstavljati opasnost za osoblje na lokaciji, uključujući rizike od gušenja ili eksplozije.

U Ujedinjenom Kraljevstvu Izvršna služba za zdravlje i sigurnost (HSE) postavlja smjernice za sigurno skladištenje opasnih kemikalija i plinova, što uključuje smjernice za ispravnu ventilaciju, kompatibilnost s drugim uskladištenim materijalima, raspored slaganja i skladištenja, transport na licu mjesta, održavanje spremnika i zadržavanje curenja i izlijevanja.

Zavarivanje 

Zavarivanje je građevinska aktivnost koja koristi opasne zapaljive plinove, kao što su acetilen, argon, vodik i propan. Najčešća vrsta zavarivanja na licu mjesta je MIG ili TIG zavarivanje koje često koristi mješavinu ugljičnog dioksida i argona.

Tijekom aktivnosti zavarivanja ispuštaju se pare jer se metal zagrijava iznad točke taljenja, uzrokujući isparavanje i kondenzaciju u dim. Osim metalnih čestica koje mogu dugoročno utjecati na zdravlje, pare nastale zavarivanjem mogu sadržavati dušikove okside, ozon, klorovodik, fosgen i ugljični monoksid, što ih čini potencijalnim rizikom za radnike, posebno u skučenim prostorima.

Godine 2018., na temelju čvrstih dokaza, Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) klasificirala je dim od zavarivanja kao kancerogen. Odgovarajuće procjene rizika i ventilacija su neophodni ako se želi izbjeći ozbiljan rizik za zdravlje.

Kopanje rova ​​i iskopavanje 

Svi građevinski projekti uključuju određeni stupanj kopanja i iskopa zemlje, što također može stvoriti ono što se tehnički klasificira kao skučeni prostor. Osim rizika od urušavanja, iskopavanje također može rezultirati ispuštanjem otrovnih plinova ako se probiju plinski „džepovi“ u tlu ili slučajno puknu kanalizacijske ili plinske cijevi.

Osim toga, ispušni plinovi iz strojeva mogu se nakupiti do opasnih koncentracija i smanjiti koncentraciju kisika u rovu ili rupi. Neke uobičajene vrste plinova, uključujući ugljični dioksid, daleko su gušće od zraka i mogu se skupljati u udubljenjima, rupama i rovovima, gdje mogu uzrokovati zdravstvene rizike uz smanjenje unosa kisika svima koji rade u prostoru. Rizik od skupljanja plinovitog dušika i izazivanja gušenja istiskivanjem kisika još je jedan čest problem.

Čišćenje zemljišta 

Tijekom čišćenja zemljišta povećavaju se šanse za puknuće cijevi za dovod plina. Tehnologija lociranja podzemnih cijevi poboljšana je posljednjih godina primjenom elektromagnetskih i radijskih alata za detekciju, ali te metode nikada nisu sigurne. Ako puknuće plinske cijevi prođe nezapaženo, rizik od eksplozije i drugih rizika za osoblje znatno se povećava.

Rušenje 

Aktivnosti rušenja često se odvijaju u opasnim okruženjima kao što su stare industrijske zgrade. Rizik od nenamjernog ispuštanja opasnih plinova poput ugljičnog monoksida, metana ili sumporovodika iz povijesnih ili nepoznatih izvora visok je tijekom radova rušenja.

Detekcija plina je važna kontrolna mjera koja pomaže smanjiti rizik od ozljeda građevinskih radnika i može se primijeniti u različitim fazama procesa izgradnje.

Detekcija plina u fazi projektiranja i planiranja 

Propisi o projektiranju i upravljanju gradnjom (CDM) navode da glavni projektant mora razmotriti potencijalne opasnosti u fazi projektiranja. Projektanti i građevinski inženjeri trebali bi istaknuti sve zabrinutosti vezane uz rizik od plina koji se uoče prilikom pregleda lokacije i preporučiti osiguranje detekcije plina u određenim područjima.

Podzemna detekcija plina 

Zemljani radovi i iskapanje najvjerojatnije su aktivnosti koje će rezultirati oslobađanjem plinskih „džepova“ poput metana ili ugljičnog dioksida koji su zarobljeni pod zemljom. Uređaji za detekciju mogu se postaviti za prikupljanje podataka i uspostavljanje točne slike stanja plina u zemlji prije početka radova. Plinske “slavine” mogu se postaviti prije iskopa ako je potrebno.

Puknuće zakopanih cijevi 

Prije građevinskih radova potrebno je provesti temeljito ispitivanje dokumentacije i skeniranje tla kako bi se smanjio rizik od slučajnog pucanja plinske cijevi.

Nadzemne građevinske aktivnosti 

Nakon što započnu građevinski radovi, postoji povećani rizik od trovanja ugljičnim monoksidom zbog ispušnih plinova ili izloženosti opasnim plinovima kao nusproduktu uobičajenih aktivnosti kao što je zavarivanje. Gdje je potrebno, u ovoj fazi treba primijeniti tehnologiju detekcije plina, s uređajima ugrađenim u kabine bagera i buldožera, na primjer.

Djelatnosti podzemne gradnje 

Aktivnosti rudarenja i bušenja tunela stvaraju visok rizik od ispuštanja otrovnih plinova u okoliš. Strojevi će proizvoditi ugljični monoksid (CO) i druge ispušne plinove koji mogu biti potencijalno smrtonosni. Prirodni plinovi kao što su dušikov monoksid (NO), dušikov dioksid (NO2), ugljikov dioksid (CO2) i ugljikovodici (HC) također se mogu osloboditi tijekom ovih procesa.

Tehnologija detekcije plina iz Honeywella 

Honeywell nudi širok raspon instrumenata za detekciju plina za praćenje razina sigurnosti na gradilištu i pomoć tvrtkama u usklađivanju s propisima.

Prijenosni detektori plina brzo se i lako prenose i nude fleksibilnost. Ako se prekorače razine alarma, radnici u građevinskom okruženju mogu odmah poduzeti odgovarajuće mjere.

Fiksni detektori plina pružaju stalna očitanja s određene lokacije i stoga se mogu implementirati na cijelom gradilištu za presjek izvješća o nadzoru. Sustavi upozorenja na cijeloj lokaciji nude podatke iz brojnih područja i mogu se analizirati unutar središnje kontrolne sobe ili daljinski.

Ako se otkriju abnormalnosti, mogu se aktivirati automatska upozorenja i sigurnosne mjere kako bi se osigurale trenutne sigurnosne mjere, uz opcije za daljinsko gašenje područja i izolaciju opasnosti.

Podijeli ovu objavu

Natrag na Blog