Važnost detekcije plina u proizvodnji energije iz otpada

Natrag na Blog

Važnost detekcije plina u proizvodnji energije iz otpada

Otpad se sastoji od materijala koji više nisu uporabivi, te se stoga odbacuje. Otpad se prema obliku može klasificirati kao kruti ili tekući, a dalje se kategorizira kao opasan i neopasan otpad. Tekući otpad uključuje komunalne otpadne vode, otjecanje oborinskih voda i ispuštanje industrijskih otpadnih voda.

Kruti otpad uključuje kućno smeće, koje se još naziva i komunalni čvrsti otpad, industrijski otpad – na primjer, iz poljoprivrede – medicinski i elektronički otpad. Obrada krutog otpada je izazovna jer može sadržavati jedan ili više zagađivača (koji mogu uključivati ​​teške metale, eksplozivne i zapaljive materijale) i njima se treba pozabaviti prije nego što se otpad može obraditi.

Koje su opasnosti od plinova?

Postoje mnogi procesi za pretvaranje otpada u energiju, među kojima su bioplinska postrojenja, skupljanje otpada, bazen za procjednu vodu, izgaranje i povrat topline, pročistač ispušnog zraka i jama za pepeo. Svi ovi procesi predstavljaju opasnost od prisutnosti plina za one koji rade u tim okruženjima.

Unutar bioplinskog postrojenja proizvodi se bioplin. To nastaje kada organske materijale kao što su poljoprivredni i prehrambeni otpad razgrađuju bakterije u okolišu s nedostatkom kisika. To je proces koji se naziva anaerobna digestija. Kada se bioplin uhvati, može se koristiti za proizvodnju topline i električne energije za motore, mikroturbine i gorive ćelije. Jasno je da bioplin ima visok sadržaj metana, kao i značajan udio H2S (sumporovodika), a to stvara višestruke ozbiljne opasnosti od plina. Međutim, postoji povećan rizik od požara i eksplozije, opasnosti od pojave plina u skučenim prostorima, gušenja, nedostatka kisika i trovanja plinom (H2S, NH3). Radnici u bioplinskom postrojenju moraju imati osobne detektore plina koji otkrivaju i nadziru zapaljive plinove, kisik i otrovne plinove poput H2S i CO.

Unutar sakupljača otpada uobičajeno je pronaći zapaljivi plin CH4 i otrovne plinove H2S, CO i NH3. To je zato što su bunkeri za otpad izgrađeni nekoliko metara pod zemljom, a detektori plina se obično postavljaju visoko iznad njih, što otežava servisiranje i kalibraciju tih detektora. U mnogim slučajevima, sustav uzorkovanja je praktično rješenje jer se uzorci zraka mogu dovesti na prikladno mjesto i izmjeriti.

Procjedne vode su tekućina koja se odvodi (ispire) iz područja u kojem se skuplja otpad, a bazeni procjedne vode predstavljaju niz opasnosti od plinova. To uključuje rizik od zapaljivog plina (rizik eksplozije), H2S (otrov, korozija), amonijak (otrov, korozija), CO (otrov) i nepovoljne razine kisika (gušenje). Bazen za procjednu vodu i prolazi koji vode do bazena procjednih voda koji zahtijevaju praćenje CH4 (metan), H2S, CO, NH3 (amonijak), O2 i CO2. Različiti detektori plina trebaju biti postavljeni duž puta do bazena procjednih voda, s izlazom spojenim na vanjske upravljačke ploče.

Izgaranje i povrat topline zahtijevaju detekciju O2 i otrovnih plinova SO2 (sumporov dioksid) i CO. Svi ovi plinovi predstavljaju prijetnju onima koji rade u kotlovnicama.

Drugi proces koji je klasificiran kao opasan zbog prisutnosti plina jest pročistač ispušnog zraka. Proces je opasan jer je dimni plin iz procesa spaljivanja vrlo otrovan. To je zato što sadrži zagađivače kao što su NO2, SO2, HCl i dioksin. NO2 (dušikov dioksid) i SO2 su glavni staklenički plinovi, dok su HCl i dioksidi štetni za ljudsko zdravlje.

Osim toga, jame za pepeo sadrže otrovne plinove, kao i nadzor kisika, putem O2 i CO.

Podijeli ovu objavu

Natrag na Blog